Spotkanie formacyjne Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca połączone z adoracją i modlitwą własną przed relikwiami Dzieci Fatimskich.

2021-10-11