Rozważania

Tydzień drugi – Kryteria kościelnego charakteru wspólnoty

Rozważanie czwarte – Zgodność z apostolskim celem Kościoła i udział w jego realizacji