Rozważania

Tydzień trzeci – Kerygmat drogą do wspólnoty

Kerygmat jest drogą do wspólnoty, to znaczy, że jest pierwszym elementem koniecznym do tego, aby do niej dojść. W tym tygodniu porozmawiasz z Bogiem o tych istotnych krokach na Twojej drodze do Niego – drodze, która prowadzi do jedności z innymi.

  1. Rozważanie pierwsze – Kochani przez Boga
  2. Rozważanie drugie – Wspólnota grzeszników
  3. Rozważanie trzecie – Zgromadzeni wokół Jedynego Zbawiciela
  4. Rozważanie czwarte – Wspólnota miejscem wiary i nawrócenia
  5. Rozważanie piąte – Ożywieni Duchem Świętym