Rozważania

Tydzień siódmy – Bracia i siostry jako dar we wspólnocie

Od początku Twojego życia Bóg stawia na Twoje drodze ludzi, dzięki którym uczysz się kochać, z którymi współpracujesz, dzielisz radości i smutki. W tym tygodniu przyjrzysz się bliżej relacjom, jakie tworzysz we wspólnocie formacyjnej, w której wzrastasz. Odkryjesz, jakim darem od Boga jest każda z osób, która podobnie jak Ty gromadzi się wokół Jezusa.

  1. Rozważanie pierwsze – Miłość bliźniego
  2. Rozważanie drugie – Przyjaciele
  3. Rozważanie trzecie – (Nie)przyjaciele
  4. Rozważanie czwarte – Osoby odpowiedzialne
  5. Rozważanie piąte – Ja jako dar i wyzwanie