Rozważania

Tydzień dwunasty – Maryja wzorem życia we wspólnocie

Przed Tobą czas, który spędzisz z Matką Jezusa. Maryja przekaże Ci swoje doświadczenie życia wspólnotowego, które przeżyła w rodzinie i wśród Apostołów, ale zawsze z Jezusem i ze względu na Niego. Zostaniesz zaproszony do naśladowania Matki Bożej w Jej zjednoczeniu z Chrystusem, wierności codziennym obowiązkom, modlitwie osobistej i wspólnotowej, posłuszeństwie i działalności ewangelizacyjnej.

  1. Rozważanie pierwsze – Skoncentrowana na Jezusie
  2. Rozważanie drugie – Wierna obowiązkom
  3. Rozważanie trzecie – Trwająca na wspólnej modlitwie
  4. Rozważanie czwarte – Wzór posłuszeństwa
  5. Rozważanie piąte – Gwiazda ewangelizacji