Rozważania

Święty Józef. Twój duchowy ojciec. Tydzień trzeci – Człowiek adoracji Boga

22.11.2021 – 29.11.2021

Rozważanie pierwsze – Człowiek żyjący w Bożej obecności

Rozważanie drugie – Uwielbienie w codzienności

Rozważanie trzecie – Pierwszy czciciel Eucharystii

Rozważania czwarte – Opiekun Eucharystii

Rozważanie piąte – Udajcie się do Józefa