Rozważania

Święty Józef. Twój duchowy ojciec. Tydzień czwarty – Józef – wzór cnót ludzkich

29.11.2021 – 06.12.2021

Rozważanie pierwsze – Dojrzały jako człowiek

Rozważanie drugie – Józef najroztropniejszy

Rozważanie trzecie – Józef najsprawiedliwszy

Rozważania czwarte – Józef – wzór umiarkowania

Rozważanie piąte – Józef najmężniejszy