Rozważania

Pan przychodzi – formacja adwentowa

„Pan przychodzi”

FORMACJA ADWENTOWA

WSPÓLNOTY PRZYJACIELE OBLUBIEŃCA 2021

s. Wirginia Mielcarek OP

ks. Radosław Mielczarek

Jezus jest obietnicą, którą Bóg spełnił. W Adwencie z jednej strony wspominamy wcielenie Syna Bożego, a z drugiej czekamy na Jego ostateczne przyjście na końcu czasów. Te prawdy są tak ważne, że co roku chcemy je przeżyć i na nowo się nimi zachwycić. Pomogą nam w tym teksty Słowa Bożego.One pokazują, że przygotować drogę Panu można przez mocną nadzieję. Boże zbawienie skierowane jest do każdego człowieka, a zwłaszcza do tych, którzy są jak „doliny” (doświadczają swojej słabości i niedoli), którzy są w niewoli sytuacji bez wyjścia (jakby stali po szyję w wodach Jordanu) czy też w niewoli grzechu. Nadzieja chrześcijańska każe mieć pewność, że Boża interwencja jest tak pewna jak nadejście wschodu słońca po nocy. Chcemy więc patrzeć na własne życie jako na historię zbawienia, a trudności dnia codziennego widzieć jako przygotowanie do wspaniałej interwencji Boga. Boża interwencja nadejdzie, ponieważ została przez Boga obiecana.

Rozważanie drugie | Uwolnienie

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».(Łk 3, 1-6)

Bóg kieruje do mnie słowo w konkretnym czasie i miejscu. Jeśli tego nie robi, to znaczy, że to, co mi powiedział, jest wystarczające, albo nie zostało jeszcze przyjęte i wprowadzone w życie.

Dzisiejsza Ewangelia mówi, żeby przygotować drogę Panu, bo On przyjdzie i wyprowadzi mnie z niewoli. Tym, co najważniejsze, jest przychodzący Jezus. Nie przychodzi ze względu na trudne warunki zewnętrzne w świecie, kraju czy w moim życiu, ale ze względu na grzech, który jest najgorszą niewolą.

Wracam do wolności wtedy, gdy uwierzę słowu Boga. Co muszę przygotować, wyprostować, żeby Jezus przyszedł, żeby objawiło się Boże zbawienie?

Tylko wtedy, gdy uwierzę słowu Boga,odzyskuję wolność.

Zapisz swoje refleksje.