Rozważania

Święty Józef. Twój duchowy ojciec. Tydzień piąty – Przeczysty stróż Dziewicy

06.12.2021 – 13.12.2021

Rozważanie pierwsze – Łaska czystości

Rozważanie drugie – Czystość jako cnota

Rozważanie trzecie – Błogosławiony czystego serca

Rozważania czwarte – Józef – człowiek szlachetny

Rozważanie piąte – Józef – wzór relacji międzyludzkich