Rozważania

Pan przychodzi – formacja adwentowa

„Pan przychodzi”

FORMACJA ADWENTOWA

WSPÓLNOTY PRZYJACIELE OBLUBIEŃCA 2021

s. Wirginia Mielcarek OP

ks. Radosław Mielczarek

Jezus jest obietnicą, którą Bóg spełnił. W Adwencie z jednej strony wspominamy wcielenie Syna Bożego, a z drugiej czekamy na Jego ostateczne przyjście na końcu czasów. Te prawdy są tak ważne, że co roku chcemy je przeżyć i na nowo się nimi zachwycić. Pomogą nam w tym teksty Słowa Bożego.One pokazują, że przygotować drogę Panu można przez mocną nadzieję. Boże zbawienie skierowane jest do każdego człowieka, a zwłaszcza do tych, którzy są jak „doliny” (doświadczają swojej słabości i niedoli), którzy są w niewoli sytuacji bez wyjścia (jakby stali po szyję w wodach Jordanu) czy też w niewoli grzechu. Nadzieja chrześcijańska każe mieć pewność, że Boża interwencja jest tak pewna jak nadejście wschodu słońca po nocy. Chcemy więc patrzeć na własne życie jako na historię zbawienia, a trudności dnia codziennego widzieć jako przygotowanie do wspaniałej interwencji Boga. Boża interwencja nadejdzie, ponieważ została przez Boga obiecana.

Rozważanie czwarte | Błogosławieństwo

W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.

Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana». (Łk 1, 39-45)

Dzisiejsza Ewangelia mówi o błogosławieństwie, które wynika z wiary.Błogosławiona (gr. makairos)jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana». Przymiotnik makairos oznacza osobę „szczęśliwą” (odczuwającą szczęście lub taką, której przytrafiło się szczęście) ponieważ Bóg udzielił jej swojej łaski. Maryja uwierzyła Bogu i Jego obietnicy. Przyjmując Słowo stała się Jego matką. Jest również wzorem dla nas, którzy chcemy strzec go i wprowadzać w życie.

Czy wierzę słowu, które Bóg kieruje do mnie w codzienności? Czy w każdym momencie życia, szczególnie w sytuacjach trudnych, opieram się na Bożej obietnicy, czy na własnych siłach?

Tylko wtedy, gdy uwierzę Bogu, w moim życiu mogą dziać się cuda.

Zapisz swoje refleksje.