Rozważania

Święty Józef. Twój duchowy ojciec. Tydzień dziewiąty – Wzór duchowego rodzicielstwa.

Rozważanie pierwsze – Być ojcem – dawać życie

Rozważanie drugie – Być ojcem – pokornie przyjąć

Rozważanie trzecie – Ojciec – ten, który akceptuje

Rozważanie czwarte – Ojciec – ten, który daje poczucie bezpieczeństwa

Rozważanie piąte – Ojciec – ten, który wprowadza w świat