Rozważania

Święty Józef. Twój duchowy ojciec. Tydzień dziesiąty – Opiekun na całe życie.

Rozważanie pierwsze – Pociecha nieszczęśliwych

Rozważanie drugie – Nadzieja chorych

Rozważanie trzecie – Patron dobrego snu

Rozważanie czwarte – Patron dobrej śmierci

Rozważanie piąte – Opiekun Kościoła Świętego