Rozważania

Rozważanie 4. Wiara

„Lepiej jest bowiem znaleźć Ciebie, choćby się nie znalazło odpowiedzi niż byłoby – znaleźć odpowiedź, a Ciebie nie odnaleźć.” /św. Augustyn, Wyznania I, 6/.

Wiara jest postawą serca i wyborem woli zaakceptowanym przez rozum.Bo lepiej jest odnaleźć Boga, choćby się Go nie rozumiało i nie rozumiało tego co nas spotyka, niż rozumieć świat, bez Jego odnalezienia.

Podziękuj dziś Bogu za łaskę wiary i oddaj Mu wszystkie swoje wątpliwości, z którymi nie umiesz sobie poradzić.