Rozważania

Rozważanie 9

Zaufanie

Zaufanie Bogu jest podstawą podstaw – absolutnym fundamentem. Zaufanie w Biblii jest głównym zadaniem. Bogu pragnie zaufania od początku historii zbawienia. Adam i Ewa nie okazali Bogu zaufania, Bóg im jasno przykazał – nie możecie jeść owocu z tego drzewa, inaczej umrzecie. Nie wiemy jaka to miała być śmierć. Autor Biblijny mówi o śmierci, ale równie dobrze mogłaby być to śmierć duchowa. Adam i Ewa mieli zaufać Bogu na zaufaniu opierała się ich relacja. Ich zadaniem było tylko zaufać w Boga słowa. A co robi diabeł? Podważa to zaufanie, kuszenie to podważanie zaufania Bogu.

Dlatego podstawą wszelkiego nieszczęścia w życiu jest brak relacji zaufania. Brak zaufania Bogu i sobie nawzajem. Brak zaufania burzy nasze relacje i relacje z Bogiem.

Przez całą historię zbawienia walka trwa o zaufanie. Diabeł cały czas podważa to zaufanie.

«Zaufał Panu, niechże go wyzwoli,

niechże go wyrwie, jeśli go miłuje».

/PS 22, 9/

Do św. Faustyny przychodzi Jezus, który mówi, „zaufaj mi”. Dlatego też my musimy uczyć się mówić: „Jezu Ufam Tobie”.

A jak jest z Twoim zaufaniem Bogu? O to zaufanie ciągle trwa walka w Twojej duszy.

4 A przecież Ty mieszkasz w świątyni,

Chwało Izraela!

5 Tobie zaufali nasi przodkowie,

zaufali, a Tyś ich uwolnił;

do Ciebie wołali i zostali zbawieni,

Tobie ufali i nie doznali wstydu.

/PS 22, 4-6/

Posłuchaj