Rozważania

Seminarium Odnowy Wiary – Tydzień 4 – Zbawienie w Jezusie Chrystusie

Tematy rozważań na tydzień: od 2022-03-07 do 2022-03-14

  1. Rozważanie pierwsze – Jezus
  2. Rozważanie drugie – Jezus nie zgadza się na to, byśmy pozostawali w niewoli grzechu
  3. Rozważanie trzecie – Motywacja Jezusa – jak dokonało się zbawienie (I)
  4. Rozważanie czwarte – Cena naszego zbawienia – jak dokonało się zbawienie (II)
  5. Rozważanie piąte – Zwycięstwo – jak dokonało się zbawienie (III)
  6. Rozważanie szóste – Konsekwencja zbawienia