Rozważania

Rozważania. Ewangelia na dziś

Komentarz do Ewangelii wg św. Jana

Rozważania na okres od 3 października do 9 października 2022

Dzień 1 – strona od 15 do 18 (od początku rozdziału do słów “…dzieli Jego chwałę w naszym życiu.”)

Dzień 2 – strona 18 do 19 (od słów “Czytając po raz kolejny Prolog…” do słów “…aby postawić tamę złu. Błogosławię na to.“)

Dzień 3 – strona 19 do 21 (od słów “Nie jest łatwo być mistykiem…” do słów “…a obecnie ukrywa się pod postacią sakramentów.“)

Dzień 4 – strona 21 do 25 (od słów “Mistyk i ewangelista Jan…” do słów “Odpowiesz na Jego zaproszenie.“)

Dzień 5 – strona 23 do 26 (od słów “Co takiego wydarzyło się…” do słów “…aby doświadczyć radości i wolności dziecka Bożego.“)