Rozważania

Rozważania. Ewangelia na dziś

Komentarz do Ewangelii wg św. Jana

Rozważania na okres od 10 października do 16 października 2022

Dzień 1 – strona od 27 do 28 (od początku rozdziału do słów “…i pomódl się za nich o jeszcze większe namaszczenie.”).

Dzień 2 – strona 28, akapit pt “Ja świadkiem dla innych” oraz “Świadek z wątpliwościami? Niemożliwe!“.

Dzień 3 – strona od 28 do 29 (od słów “Jan Chrzciciel jak ostatni (a w niektórych opiniach – największy)... do słów “…czy twoja bliskość z Bogiem idzie w dobrym kierunku?

Dzień 4 – strona 29 – akapit pt. “Wypaczenie pokory

Dzień 5 – strona od 29 do 30 – akapit pt. “Pokarm proroka“.