Rozważania

Rozważania. Ewangelia na dziś

Komentarz do Ewangelii wg św. Jana

Rozważania na okres od 17 października do 23 października 2022

Dzień 1 – od początku, strona 31 do słów “Stawiaj tylko kolejne kroki wiary!” na stronie 32.

Dzień 2 – strona 32 od słów “Co to znaczy, że podczas każdej Mszy Św. …” do słów na stronie 33 “…aby wrócili do Ciebie“.

Dzień 3 – cały podrozdział pt. “Czas“, strona 34-35

Dzień 4 – Od słów “Podczas każdej Mszy Świętej słyszymy…” strona 34 do słów “… ta ofiara właśnie się uobecnia.

Dzień 5 – strona 35, podrozdział pt. “Od grzechu do świętości” oraz podrozdział pt. “Od grzeszności do uzdrowienia“, strona 35 do 36