Rozważania

Rozważania. Ewangelia na dziś

Komentarz do Ewangelii wg św. Jana

Rozważania na okres od 24 października do 30 października 2022

Dzień 1. Od początku rozdziału str. 37 do strony 38 do słów “w Słowie (1 J2,14:24;J15,7)“.

Dzień 2. Strona 37 od słów “Masz ulubionego księdza…” do strony 40 do słów “…przez tp byli jeszcze bardziej skuteczni w ewangelizacji“.

Dzień 3. Strona 40, od słów “Wracamy dziś w Ewangelii…” do strony 41 do słów “…aby inni poznali Jezusa?”.

Dzień 4. Strona 41, podrozdział Andrzej i Jan – idący za Jezusem oraz strona41-42, podrozdział Piotr – ciągnięty do Jezusa.

Dzień 5. Strona 42, od słów “Twoje wygrane…” do końca rozdziału strona 43.