Rozważania

Rozważania. Ewangelia na dziś

Komentarz do Ewangelii wg św. Jana

Rozważania na okres od 11 listopada do 13 listopada 2022

Dzień 1. Strona 44, początek rozdziału do strony 46 do słów “…że to pochodzi naprawdę od Niego“.

Dzień 2. Od strony 46 od słów “To nie ja nawracam…” do strony 48 do słów “…O to dziś gorąco módlmy się!“.

Dzień 3. Od strony 48 od słów “Spotkanie Natanaela…” do strony 50 do słów “…nie daj się zwieść pozorom.”.

Dzień 4. Od strony 50, od słów “Chyba wszyscy musimy…” do strony 51 do słów “…nie ma nic dobrego.“.

Dzień 5. Od strony 51 od słów “Jak zdobywać innych…” do końca rozdziału do strony 53.