Rozważania

Rozważania. Ewangelia na dziś

Komentarz do Ewangelii wg św. Jana

Rozważania na okres od 14 listopada do 20 listopada 2022

Dzień 1. Od początku rozdziału od strony 54 do końca strony 55.

Dzień 2. Rozdział “Zaufaj, że Bóg jest większy“, strona 56.

Dzień 3. Strona 56 od słów “Prosty przepis na nawrócenie?…” do strony 57 do słów “…abyśmy nie mieli wątpliwości że to On.”

Dzień 4. Strona 57 od słów “Nie ma przypadków w Ewangelii…” do strony 59 do słów “…i na pewno nie ostatniego“.

Dzień 5. Od strony 59 od słów “Jak się modlić modlitwą prośby…” do końca rozdziału do strony 60.