Rozważania

Rozważania. Ewangelia na dziś

Komentarz do Ewangelii wg św. Jana

Rozważania na okres od 21 listopada do 27 listopada 2022

Dzień 1. Od początku rozdziału od strony 61 do strony 62 do słów “Szalone, prawda“.

Dzień 2. Od słów “Do kogo należy każda świątynia? do końca strony 62 do słów “…uwagę do tego co najważniejsze”.

Dzień 3. Od strony 63 od słów “Nic się nie zmieniło…” do strony 64 do słów “Przewietrz to świeżym powietrzem Twojego Ducha”.

Dzień 4. Od strony 64 od słów “Dlaczego Pan Jezus…” do strony 65 do słów “… że niby właśnie tak chce Bóg”.

Dzień 5. Od strony 65 od słów “Kiedy więc ludzka aktywność…” do końca rozdziału do strony 66.