Rozważania

Rozważania. Ewangelia na dziś

Komentarz do Ewangelii wg św. Jana

Rozważania na okres od 28 listopada do 4 grudnia 2022

Dzień 1. Od początku rozdziału, strona 67 do strony 68 do słów “…co się właśnie dzieje w jego sercu“.

Dzień 2. Od strony 68 od słów “Musisz być zrodzony…” do strony 69 do słów “…chce powiedzieć Nikodemowi“.

Dzień 3. Strona 69, rozdział pt “Granica nie do pokonania?

Dzień 4. Od strony 69 od słów “Do takich granic doszedł…” do strony 70 do słów “…nowa jakość życia!“.

Dzień 5. Strona 70, rozdział “Duch chrztu“.