Rozważania

Ewangelia na dziś

Komentarz do Ewangelii wg św. Jana

Rozważania na okres od 5 grudnia do 11 grudnia 2022

Dzień 1. Od początku rozdziału str. 71 do strony 72 do słów “…jakby wszystko zależało od nas“.

Dzień 2. Akapit “Dziecko w domu Taty“, str.72

Dzień 3. Akapit “Obowiązki domownika“, str. 72

Dzień 4. Str. 72 od słów “A może ja już narodziłem się…” do słów str. 73 “w wydarzeniach zbiegach okoliczności“.

Dzień 5. Akapit “Wciąż czuję się słaby“.