Rozważania

Ewangelia na dziś

Komentarz do Ewangelii wg św. Jana

Rozważania na okres od 12 grudnia do 18 grudnia 2022

Dzień 1. J 3,13-17 Od początku rozdziału – strona 75 do słów na stronie 76 “…karmić, chodzić na wywiadówki“.

Dzień 2. J 3,13-17 Strona 76, akapit pt. “Moja odpowiedź na Krzyż”.

Dzień 3. J 3,16-18 Od początku rozdziału, strona 77, do słów “…aby temu zapobiec“.

Dzień 4. J 3,16-18 Akapit pt. “Trzy wydania“, stron 77-78.

Dzień 5. J 3,16-18 Akapit pt. “Dramat miłości, który trwa”, strona 78.