Rozważania

Ewangelia na dziś

Komentarz do Ewangelii wg św. Jana

Rozważania na okres od 2 stycznia do 8 stycznia 2023

Ewangelia wg św. Jana 3,16-21

Dzień 1. Od początku do rozdziału od str. 79 do strony 80 do słów “Naprawdę tego chcesz“?

Dzień 2. Rozdział pt. “Być i patrzeć“, str. 80.

Dzień 3. Rozdział pt. “Światło na drodze” str. 80-81

Dzień 4. Od słów “Strategia piekła…” str. 81 do słów “…w swojej nienawiści na wieki…” na stronie 82.

Dzień 5. Od słów “Czy ojciec który kocha…” do końca rozdziału do strony 83.