Rozważania

Ewangelia na dziś

Komentarz do Ewangelii wg św. Jana

Rozważania na okres od 9 stycznia do 15 stycznia 2023

Ewangelia wg św. Jana 3,22-30

Ewangelia wg św. Jana 3,31-36

Dzień 1. Strona 84, od początku do strony 5 do słów “…sercu Pana Młodego“.

Dzień 2. Strona 85 – rozdział “Gdy się uniżam – Bóg mnie wywyższa“.

Dzień 3. Strona 86, od początku strony do słów “…co nas spotka” na stronie 87.

Dzień 4. Strona 87 od słów “Szkoła myślenia po Bożemu” do strony 88 do słów “…drugą Osobą Trójcy Świętej“.

Dzień 5. Od strony 88 – rozdział “Jestem dzieckiem Boga” oraz rozdział “Gdy tej miłości nie widać“.