Rozważania

Komentarz do Ewangelii wg św. Jana

Rozważania na okres od 16 stycznia do 22 stycznia 2023

Ewangelia wg św. Jana 4,1-4

Ewangelia wg św. Jana 4,5-42

Dzień 1. Strona 90-91.

Dzień 2. Strona 92-94 do słów “…podczas każdej modlitwy osobistej”.

Dzień 3. Strona 94, rozdział pt. “Dlaczego Jezus czeka na Samarytankę“.

Dzień 4. Strona 94, rozdział pt. “Bóg, który inicjuje i prowadzi każdą naszą modlitwę“.

Dzień 5. Strona 95-96, rozdział pt. “Co z tego wynika dla nas?