Rozważania

Komentarz do Ewangelii wg św. Jana

Rozważania na okres od 23 stycznia do 29 stycznia 2023

Ewangelia wg św. Jana 4,43-54

Dzień 1. Strona 97 do strony 98 do słów “…ale skutecznym pokarmem”.

Dzień 2. Strona 98 od słów “Urzędnik z przywołanej…” do słów na stronie 99 “…i całkowitym zaufaniu”.

Dzień 3. Strona 99 od słów “Jeśli potrzebujesz interwencji Jezusa…” do strony 100 “…mogą przerosnąć Twoje oczekiwania”.

Dzień 4. Strona 100 od słów “Jak pogłębić swoją wiarę…” do strony 101 do słów “Jest wtedy po prostu łatwiej i wyraźniej”.

Dzień 5. Od strony 101 – rozdział “Maryja” i “Słowo Boga”.