Rozważania

Rozważania na okres od 30 stycznia do 5 lutego 2023

Ewangelia wg św. Jana 5,1-18

Dzień 1. Od strony 103 do strony 105 do słów “…działać w naszym życiu“.

Dzień 2. Strona 105, od słów “Chyba nigdy nie zgłębimy…” do słów “…każdy nasz głód i brak” na stronie 106.

Dzień 3. Strona 106 – rozdział “Jezus – prawdziwa świątynia“.

Dzień 4. Od strony 106 od słów “Chyba wciąż nie zdajemy sobie sprawy…” do strony 107 do słów “…Przyjdziesz?

Dzień 5. Od strony 107 od słów “Dzięki Jezusowi …” do końca strony 108.