Rozważania

Rozważania na okres od 6 lutego do 12 lutego2023 – Komentarz do Ewangelii wg św. Jana

J 5,17-30

Dzień 1. Od strony 109 do strony 110 do słów “…coś więcej o życiu wiecznym“.

Dzień 2. Strona 110, rozdział “Co ma wspólnego nasze życie z życiem Boga” oraz rozdział “Jak to robić“.

Dzień 3. Strona 111, rozdział “Jesteś? Kochasz?”

Dzień 4. Strona 111-112, rozdział “Ojciec mój działa aż do tej chwili i ja działam.”

Dzień 5. Strona 112, rozdział “Nie muszę wszystkiego wiedzieć“.