Rozważania

Rozważania na okres od 13 lutego do 19 lutego2023 – Komentarz do Ewangelii wg św. Jana

J5,31-47

Dzień. 1 Strona 113, od początku rozdziału do strony 115 do słów “…duchowego życia czy dalszy rozwój“.

Dzień 2. Od strony 115 od słów “Stałość we wszystkim…” do słów na stronie 116 “…czy z prawdziwej miłości“.

Dzień 3. Strona 116, rozdział “Im więcej tym gorzej“.

Dzień 4. od strony 116 od słów “Niezależnie od poziomu bliskości…” do strony 117 do słów “…niż spędzając czas ze Słowem Bożym“.

Dzień 5. Od strony 117 – rozdział “Ku dojrzałości pragnień” do strony 118