Rozważania

Rozważania na okres od 20 lutego do 26 lutego2023 – Komentarz do Ewangelii wg św. Jana

J6,1-15

Dzień 1. Strona 119.

Dzień 2. Strona 120, rozdział “Jesteś zaproszony do współpracy“.

Dzień 3. Strona 120, rozdział “Moje nic i ręce Jezusa“.

Dzień 4. Strona 120-121, rozdział “Modlitwa – nasz sposób uczestnictwa w dziele zbawienia“.

Dzień 5. – Piątek. Dzień modlitwy w intencji członków naszej Wspólnoty oraz rozeznania Słowa Bożego.