Rozważania

Rozważania na okres od 27 lutego do 5 marca 2023 – Komentarz do Ewangelii wg św. Jana

Dzień 1. Od strony 122 do strony 123 do słów “…i modli się za ciebie”.

Dzień 2. Strona 123, rozdział “Jak wyglądają próby wiary”.

Dzień 3. Strona 124, rozdział “Jest dobrze?”

Dzień 4. Strona 124, rozdział “Jest źle?”

Dzień 5. Strona 125. rozdział “Czy to dobrze, czy źle – o tym decyduje Pan!”