Rozważania

Rozważania na okres od 06 marca do 12 marca 2023 – Komentarz do Ewangelii wg św. Jana

J 6,22-29

Dzień 1. Od strony 126 do strony 127 do słów “…On przyjdzie w swoim czasie!

Dzień 2. Strona 128, rozdział “Za czym biegniesz“.

Dzień 3. Strona 128, od słów “Jeśli pobłądzisz…” do słów na stronie 129 “…wizję pewnych prawd wiary“.

Dzień 4. Od strony 129, rozdział pt. “Jak przyjmuję napomnienia?

Dzień 5. Od strony 130 od słów “Kiedy idziesz na Eucharystię…” do końca strony 131.