Rozważania

Rozważania na okres od 20 marca do 26 marca 2023 – Komentarz do Ewangelii wg św. Jana

J 6,35-40

Dzień 1. Od strony 136 do strony 137 do słów “Wierzysz w to?

Dzień 2. Rozdział “Czy czujesz się współpracownikiem Boga“, strona 137.

Dzień 3. Od słów “”Jezus nie chce…” od strony 137 do słów “…najbardziej przemawia do ciebie.

Dzień 4. Strona 138, rozdział “Bóg ma też plan dla innych“.

Dzień 5. Strona 139, rozdział “Ważny sprawdzian“.