Rozważania

Rozważania na okres od 2 października 2023 do 08 października 2023. Komentarz do Ewangelii wg św. Jana.

J 6,55.60-69

Dzień 1. Strony 149 – 150 – rozdział “Trudna jest ta mowa” i rozdział “Dlaczego tak trudno?“.

Dzień 2. Strony 150 – 151 – rozdział “Czy da się przygotować do kryzysu?”

Dzień 3. Strona 151 – rozdział “Trudna jest ta mowa

Dzień 4. Strona 151 – 152 – rozdział “I co potem?

Dzień 5. Strona 152 – rozdział “Po co to wszystko“.