Pielgrzymka do Łubianki do kościoła stacyjnego pw. św. Józefa Rzemieślnika i św. Faustyny Kowalskiej

2021-06-28