Pielgrzymka do Sokółki, do parafii św. Antoniego Padewskiego, na zakończenie rozważań tajemnicy Eucharystii.

2019-09-12